06 – 45 34 38 35

info@privatemediclinic.nl

Privacy reglement

Privacy regelement

De doktersassistenten zullen u aan de telefoon enkele belangrijke vragen stellen, en kunnen u in sommige gevallen zelfstandig informatie of advies geven. Zij hanteren hierbij speciaal voor de doktersassistenten ontwikkelde richtlijnen. Hierover zijn met de therapeuten en artsen afspraken over gemaakt.

Als de doktersassistente u niet kan helpen, kan zij voor u overleggen, of, als u met de therapeut/arts zelf wilt overleggen, kan zij met u afspreken dat u door de therapeut/arts wordt teruggebeld.

Uitslagen opvragen

Voor het opvragen van uitslagen van diverse onderzoeken kunt u de doktersassistente bellen. Indien nodig wordt u door de therapeut/arts teruggebeld. Private Mediclinic respecteert het medisch beroepsgeheim zoals beschreven in de Wet BIG. Het medisch beroepsgeheim houdt in dat een hulpverlener geen gegevens van een patiënt aan anderen mag verstrekken, ook niet als dat een familie- of gezinslid is. Hiervoor is toestemming van de patiënt zelf nodig. Dit betekent in de praktijk dat altijd de patiënt zelf om bijvoorbeeld uitslagen van onderzoek moet vragen, dit kan alleen door iemand anders gebeuren als dat van te voren wordt doorgegeven en bij Private Mediclinic bekend is. Ouders mogen wel medische informatie opvragen van kinderen onder de 12 jaar. Tussen de 12 en de 16 hangt dit af van de situatie en wordt dit per persoon apart beoordeeld. Wilt u dus uitslagen door iemand anders laten opvragen, geef dan van te voren hiervoor toestemming, dan ontstaan er geen vervelende discussies aan de telefoon.